Prezentare generală

Localitatile Pitesti, Topoloven si ulterior Maracineni s-au asociat constituind Asociatia de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de producere, transport, distributie si furnizare de energie termica în sistem centralizat „TERMOSERV ARGES”. Aceasta asociatie a fost constituita în scopul înfiintarii, organizarii, reglementarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii si gestionarii în comun a serviciului de producere, transport, distributie si furnizare de energie termica în sistem centralizat pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre si a primit mandatul consiliilor locale ale celor trei localitati, sa concesioneze operatorului S.C. Termo Calor Confort S.A. Pitesti, prin contractul de delegare a gestiunii serviciului bunurile care sunt utilizate pentru prestarea serviciului.

S.C. Termo Calor Confort S.A. este deci operatorul regional al serviciului public de producere, transport, distributie si furnizare de energie termica în sistem centralizat, organizat ca societate comerciala pe actiuni, cu capital de stat, actionari fiind: Municipiul Pitesti, prin Consiliul Local al municipiului Pitesti (actionar majoritar - cota de participare 99,7274%), orasul Topoloveni, prin Consiliul Local al orasului Topoloveni (cota de participare 0,1363%), si Comuna Maracineni prin Consiliul Local Maracineni (cota de participare 0,1363%).

Activitatea principala a societatii este producerea, transportul, distributia si furnizarea de energie termica, activitati secundare: producerea de energie electrica, repararea masinilor, echipamentelor electrice, lucrari de instalatii electrice, lucrari de instalatii sanitare, de încalzire etc.

Pentru desfasurarea activitatii, societatea detine:

  • Licenta A.N.R.E. nr. 967/28.10.2010 pentru producerea de energie electrica;
  • Licenta A.N.R.E. nr. 968/28.10.2010 pentru producerea de energie termica;
  • Licenta A.N.R.S.C. nr. 3509/16.12.2015 pentru serviciul public de alimentare cu energie termica, cu exceptia producerii energiei termice în cogenerare.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.