Avarii / Incidente / Opriri

CT/PT/MT Serviciu afectat Zona afectata / Blocuri Cauzele opririi Data și ora opririi Data și ora pornirii Data postariisortează ascendent
Oprit incalzirea C.T.518 Incalzire I.C.Bratianu Bl.42 Remediat avarie canal termic Vineri, 15 Decembrie, 2017 - 13:00 Vineri, 15 Decembrie, 2017 - 12:30
a.c.c. +inc. C.T.910 Apa calda de consum, Incalzire P.T-urile din Gavana 2, 3,si Garlei Remediat avarie racord termic Spitalul Judetean Vineri, 15 Decembrie, 2017 - 09:10 Vineri, 15 Decembrie, 2017 - 09:15
Oprire acc si incalzire MT. M1a Gavana III Apa calda de consum, Incalzire Blocuri; M1a-acc si inc; M1acc; M3-acc; C1 sc C acc ; Avarie racord circuit primar Spitalul Judetean Joi, 14 Decembrie, 2017 - 12:15 Joi, 14 Decembrie, 2017 - 18:37
Oprire acc CT. 910 Apa calda de consum Spitalul Judetean Avarie racord circuit primar la Spitalul Judetean Joi, 14 Decembrie, 2017 - 12:15 Joi, 14 Decembrie, 2017 - 13:41
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.