Anunt de angajare

TERMO CALOR CONFORT SA scoate la concurs în vederea angajării următorul post:
- Masinist la masini pentru terasamente – 1 post

Documentaţia privind sarcinile de bază ale postului, cerinţele, tematica, datele şi condiţiile de desfăşurare ale concursului de selecţie se pot solicita de la sediul societăţii, str. Calea Bucureşti, bloc U4-mezanin, Serviciul Resurse Umane Organizare Arhivă, în zilele lucrătoare, între orele 10:00 – 16:00 până în data de 13.07.2020, tot până la această dată se vor depune şi dosarele candidaţilor.

HCL 319 / 31.10.2013

Vă spupunem atenției HCL nr. 319 / 31.10.2013, art. II:

Art. II Se completează Regulamentul privind organizarea și desfășurarea atestării persoanei fizice și autorizării persoanei juridice specializate, pentru activitatea de administrare a imobilelor - condominii în Municipiul Pitești, prevăzută in anexa la HCL nr. 273 / 2013, prin introducerea unui nou articol, numerotat 34" și intitulat "Retragerea pentru plata prioritar/discreționară a furnizorilor de utilități, care va avea următorul cuprins:
34' Retragerea atestatului și anularea certificatului de atestare se dispun în sutiația în care se constată efectuarea plăților către fuznizorii de utulități într-o ordine de prioritate stabilită în mod subiectiv, fără să se ia în considerare destinația plăților effectuate de propiretari, conform listelor de plată afișate.

În cazul în care nu se achită energia termică încasată de la locatari conform chitanțelor emise de către administrator (casier), ne vom adresa Primăriei Municipiului Pitești pentru aplicarea art. II din HCL 319 / 2013.

În speranța că aspectele menționate mai sus se vor rezolva pe cale amiabilă, vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.