Procedura de izolare a coloanelor

În conformitate cu prevederile legale, izolarea coloanelor de încălzire din spaţiile cu destinaţie de locuinţă sau cu altă destinaţie decât cea de locuinţă se poate realiza şi lua în considerare la repartizarea cheltuielilor cu încălzirea numai în situaţiile în care se aplică metodologii legale de repartizare a energiei termice şi anume:

 • cazul apartamentelor în care sunt îndeplinite următoarele condiţii cumulative:
 1. s-au efectuat măsurători şi determinat suprafeţele echivalent termic(SET) şi
 2. sunt încheiate convenţiile de facturare individuală pentru care se emit facturi individuale pentru consumul de energie termică.

În acest caz, repartizarea energiei termice se face de către S.C. Termo Calor Confort S.A. confom prevederilor art. 12. din Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C nr.483/2008.

 • cazul apartamentelor prevăzute cu repartitoare de costuri, unde repartizarea cheltuielilor cu energia termică se face numai de către firma ce are în exploatare repartitoarele şi prestează servicii în baza contractului de prestări servicii încheiat cu asociaţia de proprietari.

În acest caz, repartizarea energiei termice se face de către firma de repartitoare conform prevederilor din Norma tehnică aprobată prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C nr. 343/2010.

În situaţia în care, în cadrul condominiilor s-au efectuat măsurători şi determinat suprafeţele echivalent termic dar nu sunt încheiate convenţii de facturare individuală, pentru a se lua în considerare izoalrea coloanelor verticale din apartamente proprietarii apartamentelor si asociaţia de proprietari trebuie să solicite la S.C. Termo Calor Confort S.A. încheierea convenţiilor de facturare individuală.

În situaţia în care, în cadrul condominiilor nu s-au efectuat măsurători şi determinat suprafeţele echivalent termic şi nu sunt încheiate convenţii de facturare individuală, pentru a se lua în considerare izolarea coloanelor verticale din apartamente proprietarii apartamentelor si asociaţia de proprietari trebuie să solicite la S.C. Termo Calor Confort S.A. atât efectuarea măsurătorilor cât şi încheierea convenţiilor de facturare individuală.

FOARTE IMPORTANT:

Izolarea coloanelor duce la  diminuarea suprafeţei echivalent termic proporţional cu diametrul ţevii şi grosimea izolaţiei, conform reglementărilor tehnice în vigoare.

Izolarea conductei nu presupune diminuarea cu 100% a suprafeţei echivalente termic, ci conduce numai la o diminuare a consumului individual.

Izolarea coloanelor nu înseamnă scutirea totală de la plata energiei termice pentru încălzire ci diminuarea cantităţii de energie termică repartizată în funcţie de suprafaţa echivalent termică rămasă după izolare.

Din punct de vedere tehnic, nu este considerată izolaţie termică în instalaţii simpla acoperire sau ,,mascare” a unor coloane cu materiale izolante specifice lucrărilor de construcţii, precum rigips, carton, cărămizi, bolţari, faianţă, gresie, parchet, şapă, etc.

Din punct de vedere al consumurilor de energie termică cât şi faţă de cele menţionate , atât ANRSC cât şi SC Termo Calor Confort SA nu recomandă izolarea termică a coloanele verticale, întrucât chiar dacă costurile aferente căldurii scad , cresc în schimb costurile cu consumul de gaze la apartamentele cu centrală termică pentru a se compensa aportul de căldură asigurat anterior de aceste coloane.


Etapele care trebuiesc parcurse pentru izolarea coloanelor:

 • cazul apartamentelor cu măsurători SET şi facturare individuală
 1. proprietarul spaţiului de locuit sau cu altă destinaţie  solicita aprobarea de la asociatia de proprietari pentru izolarea conductelor;
 2. proprietarul spaţiului de locuit sau cu altă destinaţie poate executa lucrările de izolarea coloanelor cu forţe proprii conform recomandărilor din conditiile tehnice de izolare;
 3. după executarea lucrărilor de izolare, solicită asociaţiei de proprietari verificarea lucrărilor de izolare conform recomandărilor din conditiile tehnice de izolare şi întocmeşte în două exemplare procesul verbal de constatare;
 4. asociaţia de proprietari centralizează şi anexează toate procesele verbale de izolare într-un tabel centralizator şi solicită la S.C. Termo Calor Confort S.A. verificarea lucrărilor de izolare efectuate (inclusiv aplicarea elementelor de sigiliare). ATENŢIE: Procesul verbal de constatare izolare coloane va fi însoţit de fişa tehnică sau declaraţia de conformitate al materialului izolant din care să reiasă în mod obligatoriu cel puţin următoarele:
  • caracteristicile dimensionale (diamentru, grosime);
  • materialul izolaţiei;
  • conductivitatea termică a materialului care trebuie să fie mai mică de 0,045W/mK.
 5. adresa de solicitare cu tabelul centralizator din partea asociaţiei se depune o singura data (pe luna) la sediul S.C. Termo Calor Confort S.A. până la data de 10 ale fiecarei luni în vederea programării pentru verificări şi determinarea suprafeţelor echivalent termic după izolare;
 6. Diminuarea SET după izolarea conductelor va fi luată în calcul pentru consumul energiei termice aferentă lunii următoare depunerii cererii.
 • cazul apartamentelor prevăzute cu repartitoare de costuri
 1. proprietarul spaţiului de locuit sau cu altă destinaţie solicită aprobarea de la asociatia de proprietari pentru izolarea conductelor;
 2. proprietarul spaţiului de locuit sau cu altă destinaţie poate executa lucrările de izolare a coloanelor cu forţe proprii conform recomandărilor din conditiile tehnice de izolare;
 3. după executarea lucrărilor de izolare, solicitantul se adresează firmei de repartitoare pentru:
  1. constatarea şi verificarea execuţiei lucrărilor de izolare, inclusiv aplicarea elementelor de sigilare;
  2. întocmirea procesului verbal de constatare.

Atenţie: proprietarii apartementelor deconectate/debranşate situate în condominii prevăzute cu repartitoare se vor adresa numai la firmele de repartitoare şi nu la S.C. Termo Calor Confort S.A.

Condiții tehnice de izolare

Vizualizare


Proces verbal de constatare izolare conducte

Vizualizare


Tabel centralizator cu solicitările privind izolarea coloanelor

Vizualizare


Procedura de izolare

Vizualizare


Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.