Control intern managerial

  • Cod de conduită etică

  • Registrul de riscuri

  • Obiective generale pe anul 2017

  • Program de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pe anul 2017

  • Reglementări specifice:

  • Ordonanța nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventive

  • Ordin nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice

  • Ordin 808 din 8 iulie 2015 privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.